Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/server594840/ftp/need4sport/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2364

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/server594840/ftp/need4sport/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2368

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/server594840/ftp/need4sport/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3169
Regulamin Sklepu | Need4Sport
Ładowanie

Regulamin sklepu internetowego


§ 1.  O sklepie internetowym Need4Sport
Sklep internetowy Need4Sport.com, działający pod adresem http://www.need4sport.com, prowadzony jest przez MJM s.c. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Kuźnia 41A,  NIP: 6612374031, Regon: 366861170.

§ 2. Opisy produktów
Wszelkie informacje zawarte w sklepie internetowym Need4Sport.com nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 i n. Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Produkty można przeglądać wg kategorii produktów lub wg producentów.

§ 3. Ceny
Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym Need4Sport.com wyrażone są w złotych polskich (PLN) i stanowią informację wiążącą od chwili złożenia zamówienia.

§ 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia w sklepie internetowym Need4Sport.com przyjmowane są poprzez stronę www.need4sport.com i realizowane według kolejności ich składania.
 2. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru towaru, sposobu płatności oraz miejsca dostawy.
 3. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Need4Sport zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Kupującego, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od Need4Sport (takich jak błąd systemu komputerowego) wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącej obie strony.
 5. Przy realizacji każdego zamówienia wystawiamy fakturę lub paragon.
 6. W sytuacji, gdy umowa sprzedaży objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT, do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest kupujący na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 5. Czas realizacji zamówienia

 1. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu i czas dostarczenia przesyłki przez spedytora: kuriera DHL.
 2. Czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu zależy od rodzaju towaru i jest podawany przy jego opisie w sklepie internetowym.
 3. Czas dostarczenia przesyłki przez:
  1. DHL – (na terenie Polski) 24 godziny w dni robocze;

§ 6. Sposoby płatności

 1. Need4Sport oferuje następujące sposoby płatności za pośrednictwem sklepu internetowego:
  1. gotówką przy odbiorze towaru (płatność odbiera kurier w momencie dostarczenia zamówionego towaru). Wysokość kwoty jaką można zapłacić gotówką jest ograniczona do 5.500 zł brutto. Powyżej tej kwoty można płacić tylko przelewem bankowym;
  2. przelewem bankowym. Towar wysyłamy po otrzymaniu przelewu na nasze konto bankowe (numer podany niżej);
  3. kartą kredytową w systemie on-line za pośrednictwem Przelewy24. Need4Sport nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących konta klienta. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
  4. bezpieczne zakupy w systemie on-line za pośrednictwem PayPal. Dostawa towaru możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem kuriera DHL.

§ 7. Dostawa

 1. Zamówione produkty dostarczamy TYLKO na terenie Polski za pośrednictwem:
  1. DHL.
 2. Koszt przesyłki zależy od spedytora oraz wartości zamówienia.

§ 8. Rezygnacja z zamówienia
W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt z opiekunem sklepu na adres infoneed4sport.com. Rezygnacja z zamówienia jest możliwa tylko w przypadku jeśli towar nie został jeszcze wysłany do Klienta oraz zamówienie nie dotyczy imiennych licencji na oprogramowanie lub towaru sprowadzanego na specjalne zamówienie Klienta.

§ 9. Odstąpienie od umowy. Zwroty. 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny. Need4Sport nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Odstąpienie Klienta (konsumenta) od umowy kupna jest możliwe w terminie 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta (konsumenta)  lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub od dnia zawarcia umowy.
 3. Need4Sport ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta (konsumenta) o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Need4Sport może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Klient (konsument) pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 5. Need4Sport dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient (konsument). W przypadku, gdy Klient za towar dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Klient (konsument) ma obowiązek zwrócić przesyłką towar do Need4Sport niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Towar należy zwrócić na adres:
  Need4Sport (sklep internetowy)
  ul. Kuźnia 41A
  27-400 Ostrowiec Św.
 8. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć podpisane pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży oraz numer konta bankowego, na jaki Need4Sport ma zwrócić zapłatę.
  1. dla osób płacących przelewem lub za pobraniem
  2. dla osób płacących on-line za pośrednictwem serwisów PayU lub PayPal
 9. Przedstawione wyżej warunki zwrotu towaru nie dotyczą podmiotów gospodarczych.

§ 10. Reklamacje

 1. Need4Sport zobowiązany jest dostarczyć towar bez wad.
 2. W przypadku, gdy towar ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których Klient został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. laptop sprzedany bez ładowarki, choć powinna być w zestawie. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez Klient towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  1. wymiany towaru na nowy;
  2. naprawy towaru;
  3. obniżenia ceny;
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 5. Wybór żądania zależy od Klienta. Need4Sport może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
  2. charakter wady – istotna czy nieistotna;
  3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.
 6. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Need4Sport może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta:
  1. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Need4Sport
  2. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 7. Need4Sport może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
 8. Need4Sport musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli Need4Sport nie dochowa tego terminu, Klient może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności Sprzedawcy i upływu wyznaczonego terminu Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
 9. Need4Sport odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Need4Sport musi udowodnić, że wada powstała z winy Klienta. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, Klient powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
 10. W przypadku stwierdzenia wad towaru Klient ma prawo do niezwłocznego  zgłoszenia reklamacji  mailowo na adres infoneed4sport.com lub pisemnie na adres Need4Sport. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi.
 11. Jeżeli żądanie złożone przez Klienta przy reklamacji dotyczy:
  1. naprawy towaru,
  2. wymiany towaru na nowy,
  3. obniżenia ceny towaru,
  4. to na Need4Sport spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 12. Reklamowany towar należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Need4Sport (sklep internetowy)
  ul. Kuźnia 41A 27-400 Ostrowiec Św., z dopiskiem „REKLAMACJA”.
 13. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego produktu zostaną zwrócone przez Need4Sport.
 14. Need4Sport wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi (z wyjątkiem umów zawieranych z konsumentami) na zasadach określonych przepisami  prawa cywilnego (art. 558 k.c.).

§ 11. Dane osobowe

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego Need4Sport w związku z zakupami jest Trans-Camp Janusz Gała. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży i mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 2. Dane osobowe są przechowywane i chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Need4Sport zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania zmienionego regulaminu na stronie Need4Sport. Nie dotyczy to umów zawartych na podstawie regulaminu obowiązującego przed dokonaniem zmian, do których zastosowanie mieć będzie regulamin w dotychczasowym brzmieniu, chyba, że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Need4Sport o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.

§ 13. Dane kontaktowe

Need4Sport
MJM s.c.
ul.
 Kuźnia 41a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

E-mail: infoneed4sport.com

 

§ 14. Konto bankowe
ING bank nr rachunku 66 1050 1461 1000 0092 3939 3268 (numer konta bankowego należy wpisywać bez spacji).